Teplovzdušné kotle pro bubnové sušárny

  • výkonová řada kotlů od 150kW do 4,0MW, zakázkově i jiné výkonové provedení
  • výroba horkých spalin pro sušení v bubnových sušárnách, nebo ve spojení s multicyklonem pro vyhřívání horkovzdušných ORC jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie
  • design spalovací geometrie pro dosažení přesné výstupní teploty s co nejmenšími výkyvy
  • použití dřevního paliva o rel. vlhkosti až 40%
  • vysoká účinnost zařízení - topeniště BEZ VODNÍHO CHLAZENÍ (do 1,8MW)
  • snadné čištění a inspekce zařízení bez nutnosti odstavování z provozu
  • bohaté příslušenství kotle pro instalaci do sušící linky (žáruodolné propojovací potrubí, havarijní spalinovody, vpádové komory do sušárny vč. rotační kompenzace, třídiče suroviny, atd.)

 

níže pár příkladů referenčních kotelen, řazení vzestupně podle výkonu