Teplovodní kotle na biomasu

 • výkonová řada kotlů od 50kW do 5MW
 • pracovní přetlak od 2,5BAR do 6-ti BAR
 • spalovací komora zvolená podle typu paliva s ohledem na efektivitu provozu
 • pro veškerá dřevní paliva (piliny, hobliny, štěpka, lesní štěpka, kůra) od 10% do 60% rel. vlhkosti při zachování účinnosti zařízení a dodržování emisních limitů
 • stupeň automatizace kotelny dle potřeb zákazníka (četnost plnění paliva, vynášení popela, atd.)
 • dopravní systémy paliva, viz. odkaz zásobníky paliva - dopravní systémy s max. spolehlivostí a robustností
 • filtry TZL pro snížení pevného úletu do ovzduší (legislativu platnou od r.2018 splňujeme již nyní)
 • stovky referencí v provozu v zemích EU i mimo:

– státní sektor (školy, školky, obecní úřady)

– vytápění sídlišť (CZT)

– dřevařské provozy (sušení řeziva, sušení šťípaného dřeva, vytápění)

– výrobní provozy (technologické teplo, vytápění)

 • všechny zařízení jsou navrženy a vyráběny zakázkově s ohledem na potřeby a možnosti zákazníka

   

   

  níže pár příkladů referenčních kotelen, řazení vzestupně podle výkonu

 • Zobrazit vše | Stránky: 1
 • Teplovodní kotel SZDO 50kW

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatický teplovodní kotel na drcenou štěpku z lesa. Vytápění pensionu Ovčí terasy v Němčičkách, doprava paliva ze sila, celkové řízení topného systému pensionu.

 • Teplovodní kotel SZDO 200kW

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatický teplovodní kotel na čerstvé piliny, pro vytápění výrobního areálu spol. Autometal Zalužany. Řízení topných okruhů, dopravní cesty paliva ze sila o průměru 5m.

 • Teplovodní kotel SZDO 200kW

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatický teplovodní kotel na suchou štěpku z odpadu - překližky z výroby kabelových bubnů, pro vytápění výrobního areálu spol. Kabelové bubny a bedny, Velké Meziříčí. Řízení topných okruhů, dopravní cesty paliva ze sila o průměru 3,5m.

 • Teplovodní kotel SZDO 300kW na dřevotřísku

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatický teplovodní kotel pro legální spalování dřevotřísky a truhlářského odpadu, určený pro vytápění výrobního areálu spol. pana Prochásky - truhlářství U PILOUSE v Dýšině. Spodní část sila s vybírací technologií, dopravní cesta paliva 30m délky se zdvojeným protipožárním oddělením, kotel s automatickým čištěním, regulace vytápění, nerezový komín.

 • Teplovodní kotel SZDO 350kW + hořák na LTO

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatický teplovodní kotel na čerstvé štěpky určený pro vytápění objektů ZŠ a MŠ v Chrášťanech u Týna nad Vltavou. Jako záložní zdroj byl do kotle instalován hořák na LTO. Dopravní cesty paliva s venkovním plněním sila, velkoplošné silo v pohyblivou hydraulicky vybíranou podlahou, řízení topných okruhů.

 • Teplovodní kotel SZDO 800kW

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatický teplovodní kotel pro spalování suchých pilin, hoblin a prachu z produkce spol. RENDL Lukavice. Venkovní provedení multicyklonu pro účinné odloučení prachových částic ve spalinách. Vytápění výrobního průmyslového areálu.

 • Teplovodní kotel SZDO 800kW

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatický teplovodní kotel s pohyblivým roštem a automatickým čištěním, pro spalování mokré štěpky z produkce spol. NOI-CZ Ostrovec. Ze stávajícího venkovního sila byla provedena rekonstrukce dopravní cesty, včetně účinného třídění nadrozměrné frakce paliva rotačním třídičem. V kotelně je vytříděné palivo rozděleno do dvou kotlů. Kotel slouží k vytápění teplovodních sušáren řeziva.

 • Teplovodní kotel SZDO 1MW na lesní štěpku - Vlašim

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatický kotel s hydraulickou dopravou paliva, vodou chlazeným pohyblivým roštem, pracovní teplotě 105°C, pracovním přetlaku 6BAR, s automatickým vynášením popelu do kontejneru Abroll a filtrem TZL do 15mg/m3. Generální dodavatel kotelny TENZA a.s., provozovatel - DALKIA Kolín a.s., městská kotelna ve Vlašimi.

 • Teplovodní kotelna 3,7MW SK-Liptovský Hrádok

  Teplovodní kotle na biomasu

  Automatická teplovodní kotelna o celkovém výkonu 3,7MW na štěpku (o pracovní teplotě 95°C a pracovním přetlaku 5BAR) s velkoplošným hydraulicky vybíraným zásobníkem paliva 200m3, s automatickým tříděním nadrozměrných částí v palivu a následnou dopravou paliva do 3 kotlů. Kotle jsou vybaveny vodou chlazenými pohyblivými rošty, automatickým odpopelováním a efektivním SIEMENS řízením s lambda sondami. Technologie kotelny byla dodaná formou "na klíč". Kotelna slouží pro celoroční centrální vytápění areálu TESLA, SK-Liptovský Hrádok. Doba výstavby od betonáže do počátku výroby tepla byla cca 2,5 měsíce.

 • Zobrazit vše | Stránky: 1