Měření a regulace (MaR), prům. automatizace

  • pro řízení a silové jištění zařízení používáme komponenty od renomovaných výrobců (SIEMENS, WAGO, DANFOSS, BOSCH) s dlouhou životností
  • plně programovatelný regulátor SIEMENS CLIMATIX pro spolehlivé řízení kotelny
  • MaR systém je vždy navržen s ohledem na nízké provozní náklady zařízení (frekvenční měniče, hospodárně navržené pohony dopravníků)
  • u TEPLOVODNÍCH KOTLŮ řízení spalovacího procesu s ohledem na co nejnižší emise s měřením zbytkového kyslíku ŠIROKOPÁSMOVOU LAMBDA SONDOU ve spojení s řízením topného systému s jednoduchým ovládáním topných okruhů s možností individuálního nastavení
  • standardně výstupy pro řízení otáček kotlových čerpadel
  • u KOTLŮ PRO PŘÍMÉ VYHŘÍVÁNÍ SUŠÁREN je v řízení kotle preferována stabilní výstupní teplota s minimálními výkyvy
  • standardně příprava pro nadřazený řídící systém (sériová komunikace přes MODBUS-IP)